I. Dmuchana ściana w kształcie kaktusa!

Wielka, ponad 8 m ściana z kilkoma drogami.

II. Profesjonalna ściana do wspinaczki!

8 m wysokości! 3 m szerokości ! oraz 4,5 tony wagi!